Faq Garść informacji na temat naszych domów

Ekologia to nauka o związkach i zależnościach pomiędzy człowiekiem i środowiskiem naturalnym. Do tego zalicza się przede wszystkim oddziaływanie pomiędzy zamontowanymi w budynkach materiałami a ludźmi, którzy ten budynek zamieszkują czy wykorzystują jako miejsce pracy lub miejsce pobytu. Materiały izolacyjne wywierają duży wpływ na klimat i środowisko w budynkach.

Stosowane przez naszą firmę produkty steico są przyjazne środowisku pod wieloma względami. Budując przy użyciu materiałów drewnopochodnych oszczędzamy cenną energię, dodatkowo nie obciążając nadmiernie środowiska naturalnego. Kolejną zaletą tych produktów jest fakt, że również w procesie produkcji zużywa się znacznie mniejszą ilość energii niż przy wytwarzaniu konwencjonalnych materiałów izolacyjnych.

Grupa steico jako pierwszy producent płyt pilśniowych porowatych poddała certyfikacji fsc pełną paletę swoich produktów. Fsc jest niepaństwową, publiczną organizacją, która promuje ekologiczną nierabunkową gospodarkę leśną. Przez zastosowanie certyfikowanego drewna steico zapewnia swój udział w zachowaniu środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

Współczynnik przenikania ciepła u jest parametrem określającym izolacyjność cieplną danej przegrody, np. ściany. Im mniejszą ma wartość tym „mniej ciepła tracimy”. Bezpośredni wpływ na ten parametr ma jakość użytych materiałów budowlanych (współczynnik przewodzenia ciepła) przez wykonawcę. Nasza ściana zewnętrzna w systemie tradycyjnym, dzięki zastosowaniu materiałów o bardzo wysokich parametrach, ma współczynnik przenikania ciepła u= 0,135 w/m2*k. To wartość znacznie przewyższająca wymagania stawiane budownictwu energooszczędnym (poniżej u= 0,2 w/m2*k). Dzięki wybraniu naszej oferty są Państwo w stanie zaoszczędzić nawet 1/3 wydatków na ogrzewanie.

Stosowane materiały. Jakość i właściwości użytych materiałów przekładają się na końcowy efekt realizacji. Pożądane cechy materiałów to: otwartość dyfuzyjna (steico protect, uniwersal), duża wytrzymałość (certyfikowane drewno c24), odporność ogniowa ( strugana i fazowana konstrukcja, płyty cementowe i gipsowe, wełna mineralna), szczelność (wiatro i paroizolacja, płyty na pióro-wpust), izolacyjność cieplna i wygłuszenie (wełna mineralna 0,037 w/m*k, okna trzyszybowe, drzwi zewnętrzne pasywne)

Technologia produkcji. To kluczowy element spajający budulec z czynnikiem ludzkim. Technologia produkcji określa m.in. jakie reakcje/efekty mają zachodzić w danej przegrodzie (np. usuwanie pary wodnej ze ścian w taki sposób, aby punkt rosy przesunąć na zewnątrz). Uzyskiwane to jest poprzez dobór i odpowiednie umiejscowienie materiału w przegrodzie.

Czynnik ludzki - projektowanie i wykonawstwo. Budownictwo szkieletowe w porównaniu z budownictwem murowanym jest dużo bardziej skomplikowane w projektowaniu i wykonawstwie. Np. z pozoru zwykłe przesunięcie okna o 10 cm na etapie budowy może być ze względów konstrukcyjnych niemożliwe, dlatego ogromne znaczenie ma etap projektowania budynku; firma wykonująca dom drewniany musi posiadać grupę specjalistów w swojej branży na każdy etap budowy.

W zależności od wielkości budynku oraz zakresu prac:

  • fundamenty 1-3 tygodnie,
  • stan surowy zamknięty od 1 tygodnia do 2 miesięcy
  • stan deweloperski od 1 do 3 miesięcy.

Obecnie trwałość domu drewnianego wg. Różnych źródeł jest porównywalna z domami murowanymi (powyżej 80 lat). Największym wrogiem obu rodzajów budynku jest wilgoć, dlatego należy szczególnie zwrócić uwagę na zabezpieczenia p/wilgociowe na etapie projektowania i wykonawstwa.

Gatunki iglaste: sosna, świerk, jodła, modrzew ze względu na swoją wytrzymałość są stosowane jako drewno konstrukcyjne (słupki, krokwie, belki stropowe, podciągi). Drewno musi być certyfikowane c24 oraz suszone 16-18 % wilgotności i strugane czterostronnie. Drewno modrzewiowe ze względu na duża odporność na czynniki zewnętrzne jest zalecane do wytwarzania deski tarasowej.

Gatunki liściaste: jesion, dąb, buk ze względu na swoją twardość używane są do produkcji schodów, mebli, parapetów.